وکیوم تیشو پروسسور Histopro300

Histo pro 300-bis
 • صرفه جويي در مصرف معرف ها با كنترل دقيق مواد مصرفي
 • نگاه داشتن نمونه در شرايط مطلوب با نظارت دقیق بر فرآيند کار و كنترل درجه حرارت
 • كاهش هزينه ها و افزايش كارايي پارافين از طريق پاكسازي متناوب آن و در نتيجه حفظ كيفيت بافت به بهترين وجه
 • عدم نشت بخارات به دليل محصور بودن سيستم، جنس مرغوب ظروف و طراحي خاص كابينت
 • تنظيم برنامه ها، دما و شدت وكيوم توسط كنترل پنل
 • وجود امكان استفاده از مواد در سه اندازه مختلف متناسب با مقدار نمونه در حال پردازش
 • امكان سفارش پركننده/تخليه كننده اتوماتيك مواد جهت عدم تماس كاربر با معرف ها

صفحه نمايش و نرم افزار

 • صفحه  LCD  بزرگ رنگي
 • نرم افزار هوشمند
 • زنگ هشدار در هنگام بروز اشتباه يا مشكل
 • سيستم محافظت چندگانه از نمونه
 • برنامه مخصوص تميز كردن مواد
 • بكار گيري برنامه هاي مختلف در دما و مدت زمان دلخواه
cestello histopro2
244_4
IMG_0049bis
217_3