سیتولوژی Cytology

SP-100

سانتریفوژ سیتولوژی  SP 100

 • امكان كنترل توسط يك ميكروپروسسور
 • امكان ذخيره تا 10 پروتکل و بازیابی آنها
 • دارای ترمز سريع و توقف ملايم
 • داراي سه نوع سرعت ترمز
 • امکان جداسازی روتور برای نظافت
 • عدم انتشار بخارات بدليل درب بدون منفذ
 • داراي صفحه کلید لمسی
 • مجهز به سيستم هشدار در مواقع :
 1.  عدم توازن روتورRotor 
 2. سرعت بيش از حد
 3. باز بودن درب دستگاه
 4. عدم اجرای برنامه انتخابي