مشتریان

 • پتروشیمی فن آوران
 • پتروشیمی رازی
 • پتروشیمی جم
 • پارس جنوبی
 • پتروشیمی خراسان
 • پژوهشگاه مواد و انرژی
 • پژوهشگاه صنعت نفت

مشتریان مرتبط با نفت ،گاز و پتروشیمی:

 • پالایشگاه نفت آبادان
 • شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
 • پالایشگاه بندرعباس
 • پالایشگاه کرمانشاه
 • پالایشگاه اصفهان
 • پتروشیمی اصفهان
 • کالای پتروشیمی
 • نفت و گاز گچساران
 • دانشگاه علوم پزشكي گيلان شعبه بين الملل
 • دانشگاه علوم پزشكي مازندران پرديس خودگردان رامسر
 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • دانشگاه علوم پزشکی اروند
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • دانشگاه علوم پزشکی زابل
 • دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانشگاه فردوسي مشهد
 • دخانبات گرگان
 • سازمان جنگلها و مراتع
 • شرکت داروئي آريوژن
 • مركز MRI شيراز
 • مركز تحقيقات دارويي و گياهي شيراز
 • مرکز تحقیقات علوم اعصاب شهید بهشتی
 • مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
 • مرکز تحقیقات کشاورزی کرج
 • موسسه تحقيقات آفات گياهي مشهد

سایر مشتریان آزمایشگاهی:

 • انیستیتو پاستور
 • بيمارستان آتيه
 • بيمارستان افشار يزد
 • بیمارستان الزهرا تبریز
 • بيمارستان امام خميني
 • بيمارستان بهارلو
 • بيمارستان بهمن
 • بيمارستان شريعتي
 • بيمارستان شهداي تجريش
 • بيمارستان ميلاد
 • پژوهشكده علوم شناختي
 • پژوهشگاه ابن سینا
 • پژوهشگاه پليمر
 • پژوهشگاه رویان
 • داروسازي امين
 • داروسازي جابربن حيان
 • دانشكده دامپزشكي مشهد
 • دانشگاه تبریز- دانشکده دامپزشکی
 • دانشگاه اردبیل- کشاورزی مغان
 • دانشگاه ارومیه- دانشکده دامپزشکی
 • دانشگاه آزاد – واحد بين الملل قشم
 • دانشگاه آزاد تبريز
 • دانشگاه آزاد تهران – واحد علوم داروئي
 • دانشگاه آزاد تهران پزشکی
 • دانشگاه آزاد قم
 • دانشگاه آزاد كرج
 • دانشگاه پيام نور تهران
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه دامغان
 • دانشگاه شهيد صدوقي يزد
 • دانشگاه صنعت نفت اهواز
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه علم و صنعت
 • دانشگاه علوم پزشكي البرز
 • دانشگاه علوم پزشكي بابل
 • دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 • دانشگاه علوم پزشكي دزفول
 • دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 • دانشگاه علوم پزشكي شاهد
 • دانشگاه علوم پزشكي قزوين
nulled wordpress themes