تيشوپروسسور چرخشي با و بدون وكيوم STP 250V, STP 250

STP250-V
 • نفوذ تدریجی Infiltration پارافين در بافت بيولوژيك با تكنولوژي كارآمد
 • مكانيزم، بسيار دقيق، پرقدرت و بي صدا 
 • نرم افزار بسيار انعطاف پذير و قابل تنظيم براي هر برنامه اي
 • حداقل نشر بخارات به خاطر وجود درب ظروف
 • كنترل مداوم دماي پارافين
 • محافظت از نمونه ها توسط روكش تفلون ظروف
 • كنترل كليه عمليات توسط ميكروپروسسور
 • مجهز به سيستم ايمني،  قفل برقي و كلمه عبور 
 • كنترل  جابجايي نمونه در ايستگاه ها توسط سبد  انتقال
 • آبگيري Dehydration  با تماس موثر پارافين و محلولها با  بافت توسط همزن
 • مشاهده فرآيند كار در نمايشگر لمسي LCD بزرگ
STP250V terS
STP250V bis SMALL
DSC05827 SMALL