مانیتور علائم حیاتی حیوانات کوچک Small Animal Physiological Monitoring System

Small Animal Physiological Monitoring System
مانیتور علائم حیاتی

این سیستم پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی را در یک پلتفرم کوچک، اندازه گیری می کند. این عمل نظارت بر وضعیت حیوان را در حین جراحی و یا عملیات دیگر بسیار آسان می سازد. این دستگاه بر دمای رکتال، الکتروکاردیوگرام (ECG)، تنفس، اشباع اکسیژن (SpO2)، فشار خون و CO2 ))((EtCO2 بازدم، نظارت می کند. همچنین دارای سطح گرم قابل کنترل بوده تا دمای بدن حیوان را در میزانی مطلوب حفظ نماید.

  • کم حجم، چند کاره و آرگونومیک
  • دارای صفحه نمایش لمسی
  • نمایش عددی و نموداری علائم حیاتی در لحظه