آداپتور استریوتکسیک

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1456″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

آداپتور موش سوری
سر حیوان را بوسیله میله ی دهانی و گیره ی بینی ثابت نگاه می ذارد همچنین می توان سر را در هر زاویه دلخواه تنظیم نمود.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_separator style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1457″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

کیت آداپتور موش صحرایی
 گیره بینی به همراه میله ی گوش در دو نوع ارائه می شود.
  • میله ی با نوک به زاویه ی°18 به طور استاندارد استفاده می شود.
  • میله ی با نوک به زاویه ی °45 برای مواقعی که نیاز است پرده ی گوش حیوان حفظ شود.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_separator color=”chino” style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1458″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

کیت آداپتور خوکچه ی هندی
گیره بینی به همراه میله های گوش با نوک به °45 . گیره ی خوکچه ی هندی بیشتر از موش صحرایی در پشت دندان ها وارد دهان حیوان می شود. قابل حرکت به صورت عمودی یا به عقب و جلو.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_separator style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1459″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

کیت آداپتور پرندگان کوچک
آداپتور به همراه میله های گوش با نوک به زاویه ی °45 بوده و منقار حیوان را توسط نگهدارنده منقار و گیره ی “V” شکل ، به سمت پایین و در وسط نگاه می دارد.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_separator color=”chino” style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1460″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

کیت آداپتور حیوانات بزرگ 
آداپتور به همراه میله های گوش بوده و برای انواع حیوانات آزمایشگاهی بزرگ در اندازه های مختلف و قابل استفاده است. این آداپتور بر روی استریوتکسیک استاندارد و یا استریوتکسیک با ریل های موازی نصب می شود.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_separator style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1461″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

آداپتور نخاعی
با به کارگیری استریوتکسیک استاندارد، آداپتور نخاعی ستون فقرات را برای جراحی نخاعی آماده می سازد. ستون فقرات توسط گیره های عرضی و گیره های خاردار ثابت نگاه داشته می شوند.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_separator color=”chino” style=”shadow” border_width=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1462″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

آداپتور میمون مارموست 
این آداپتور با به کمک گیره های دوار و میله ی دهانی که بصورت افقی قابل تنظیم است، سر حیوان را ثابت نگاه می دارد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]