بازوی مانیپولیتور

Standard manipulator arms
بازوی مانیپولیتور استاندارد
این سیستم توسط پیچ های هدایت کننده مکان یابی داخلی – خارجی و عمودی کنترل می شود. حرکت جلو – عقب بصورت کشویی انجام گرفته است . مانیپولیتور در هر جهت تا 80mm  حرکت می کند. یک مفصل یونیورسال امکان تغییر زاویه ی پروب را در هر جهت تا 90o فراهم ساخته و قفل سیستم پروب را در زاویه دلخواه ثابت نگاه می دارد.
Large Parallel Rail Stereotaxic, 4 Manipulator
بازوی مانیپولیتور ریل موازی
از مشخصات این سیستم: در دو محور روی ریل به ملایمت می کند، درجات حک شده به آسانی خوانده می شوند، دارای پیچ های هدایت کننده سه طرفه بوده و تنوع بسیاری در موقعیت یابی دارد. مانیپولیتور به خوبی حرکات داخلی – خارجی و عمودی را توسط پیچ های هدایت کننده کنترل می کند. میزان حرکت 80mm  می باشد.
ultra-precise manipulator arms
بازوی مانیپولیتور فوق دقیق
این سیستم در موافقی که موقعیت یابی بسیار دقیق مورد نیاز است به کار گرفته می شود. میزان حرکت در همه ی جهات 80mm  بوده و زاویه آن حداکثر 90o می باشد.
Digital manipulator arms
بازوی مانیپولیتور دیجیتال
این سیستم دارای سنسور الکترونیکی محبوس بوده و اندازه گیری آن با دقت 10 میکرون در همه ی جهات می باشد. حرکات نیز توسط صفحه نمایش نظارت می گردد.
motorized manipulator arms
بازوی مانیپولیتور دیجیتال
این سیستم در سه محور به صورت اتوماتیک و با بهره گیری از نرم افزار حرکت می نماید. نرم افزار نقشه ای سه بعدی از اطلس مغز حیوان ارائه می کند که می توان مسیر حرکت و موقعیت پروب را در آن مشاهده نمود.