Infusion Only 

1
پمپ سرنگ 11 Elite
پمپ با جریان کم و بسیار دقیق قابل برنامه ریزی دارای LCD لمسی رنگی است که نمایشگر پارامترهای موجود، دستورالعمل های مورد نیاز، مراحل و روش کار و یا پیغام های خطا میباشد. نرم افزار پمپ توسط صفحه نمایش یا کامپیوتر و یا دستگاههای دیگر با بکارگیری کارت I/O کنترل میشود.
 • قابل استفاده با یا بدون کامپیوتر بهمراه پدال و پورت های USB و RS-485 و یا کارت I/O
 • دارای دو مدل از نظر عملکرد:

           _   پمپ فقط تزریق Infusion Only

            _   پمپ تزریق برگشت پذیر Infusion/ Withdrawal

 • دارای دو مدل از نظر تعداد سرنگ:

             _   تک سرنگ، سرنگ سایز از  5µl تا  60ml و جریان  1.26pl/min تا  88.40ml/min

             _   دو سرنگ، سرنگ سایر از  5µl تا  10ml و جریان  1.26pl/min تا    26.02ml/min

 • حداکثر فشار افقی 16 کیلوگرم بسته به اندازه سرنگ انتخابی
 • اتصال دهنده RJ-11 برای متصل کردن چند پمپ
 کاربردها:
 • انتقال مایعات در مقیاس میکرو Microfluidics
 • انتقال دارو و غذا Drug/Nutritional Delivery
 • میکرودیالیز Microdialysis
 • امولسیون Emulsification
 • بیوراکتور Bioreactors
 • الکتروریسی Electrospinning
 • اسپکترومتری جرمی Mass Spectrometry
2
پمپ فقط تزریق PHD ULTRA با امکان کنترل از راه دور
پمپ فقط تزریق برای استفاده در آزمایشاتی که میزان جریان، حجم مایع و یا زمان تزریق توسط کاربر تعیین می شود. به کار گرفته شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
 •     مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پیدید می آورد.
 •     نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.   
 •     پورت های USB، RS 232 و  RS 485 اتصال پمپ را به هر وسیله ای امکان پذیر ساخته و می توان زنجیره ای از آنها تهیه نمود.
3
پمپ فقط تزریق PHD ULTRA با امکان کنترل از راه دور
این پمپ با امکان کنترل از راه دور در محیط های سمی و یا برای داخل انکوباتور استفاده شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
 •     مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پیدید می آورد.
 •     نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
 •     پورت های USB، RS 232 و  RS 485 اتصال پمپ را به هر وسیله ای امکان پذیر ساخته و می توان زنجیره ای از آنها تهیه نمود. 
4
پمپ استاندارد فقط تزریق HPD 22/2000
این خانواده پمپ بسیار پیشرفته ی هاروارد، کاربردهای متنوعی دارد.
 •     قابلیت ارتباطات RS-232 را دارند.
 •     با افزودن سینی امکان استفاده از 4 یا 10 سرنگ امکان پذیر است.
 •     سینی برای سرنگ های میکرولیتری نیز با این پمپ ارائه می گردد.
5
پمپ فقط تزریق HPD 22/2000 با کنترل از راه دور
این پمپ در محیط های سمی و یا داخل انکوباتور به کار گرفته می شود.
 •     قابلیت ارتباطات RS-232 را دارند.
 •     با افزودن سینی امکان استفاده از 4 یا 10 سرنگ امکان پذیر است.
 •     سینی برای سرنگ های میکرولیتری نیز با این پمپ ارائه می گردد.
 •     دارای کابل 9 متری در موافعی که جعبه کنترل از پمپ فاصله دارد.