پمپ تزریق برگشت پذیر

1
پمپ تزریق برگشت پذیر استاندارد 11 Elite قابل برنامه ریزی
 • با صفحه نمایش لمسی
 • تک سرنگه و دو سرنگه با استفاده از سینی
 • امکان عملکرد غیر موازی سرنگ ها
 • امکان برنامه ریزی بدون نیاز به کامپیوتر
 • با به کار گیری سرنگ های از 5ul تا 60ml برای تک سرنگه و 0.5ul تا  10ml برای دو سرنگه
 • با جریان ملایم از  28pl/min تا  88.28ml/min
 • دارای پورت های USB و RS-485  برای اتصال به کنترل کننده از راه دور و استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
2
پمپ تزریق دو سرنگه Pump 33 DDS
 • با صفحه نمایش لمسی رنگی 7 اینج
 • دارای دو کانال غیر مرتبط
 • امکان تنظیم میزان جریان، جهت، نرخ جریان متفاوت
 • امکان انتخاب حجم و سایز متفاوت برای هر سرنگ
 • امکان برنامه ریزی بدون نیاز به کامپیوتر
 • با به کار گیری سرنگ های از 5ul تا 60ml
 • با جریان ملایم تا  02pl/min
 • دقت بالا  ±0.25%
 • دارای اتصالات USB و RS-485  و TTL
3

پمپ تزریق برگشت پذیر استاندارد 11 Pico Plus Elite قابل برنامه ریزی

 • با صفحه نمایش لمسی
 • تک سرنگه و دو سرنگه با استفاده از سینی
 • امکان عملکرد غیر موازی سرنگ ها
 • امکان برنامه ریزی با یا بدون نیاز به کامپیوتر
 • با به کار گیری سرنگ های از 5ul تا 60ml برای تک سرنگه و 0.5ul تا  10ml برای دو سرنگه
 • با جریان ملایم از  54pl/min تا  11.70ml/min برای دوکاناله و از 0.54pl/min تا  39.77ml برای تک کاناله
 • دارای پورت های USB برای اتصال به کامپیوتر و RS-485  برای اتصال به کنترل کننده از راه دور و استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
 • دارای پدال کنترل موقعیت روشن/خاموش
4
پمپ تزریق برگشت پذیر PHD ULTRA
این پمپ برای استفاده در آزمایشاتی که میزان جریان، حجم مایع و یا زمان تزریق توسط کاربر تعیین می شود، به کار گرفته شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
 • مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پدید می آورد.
 • نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
 • پورت های USB، RS 232 برای اتصال به کامپیوتر و  RS 485 برای استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
4
پمپ تزریق برگشت پذیر PHD ULTRA با کنترل از راه دور
این پمپ در محیط های سمی و یا داخل انکوباتور  به کار گرفته شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
 • مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پدید می آورد.
 • نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
 • پورت های USB، RS 232 برای اتصال به کامپیوتر و  RS 485 برای استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
6
پمپ تزریق برگشت پذیر Satellite PHD ULTRA
این پمپ در سه مدل ارائه می گردد:
 • استاندارد، فشار / کشش و نیروی بالا PHD ULTRA ™ 4400 Satellite
 • در ترکیبی با Stand Alone PHD ULTRA برای ایجاد یک سیستم شیب دار
 • در ترکیبی با Stand Alone PHD ULTRA که فقط از طریق اتصال RS-485 به کار می افتد.
 •  مجهز به پدال و پورت های USB و  RS 485
7
پمپ تزریق برگشت پذیر استاندارد PHD ULTRA™ 4400  
این پمپ برای استفاده در آزمایشاتی که میزان جریان، حجم مایع و یا زمان تزریق توسط کاربر تعیین می شود، به کار گرفته شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
 • مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پدید می آورد.
 • نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
 • پورت های USB، RS 232 برای اتصال به کامپیوتر و  RS 485 برای استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
PHD ULTRA™ 4400
پمپ تزریق برگشت پذیرPHD ULTRA™ 4400  با کنترل از راه دور و قابل برنامه ریزی
این پمپ در محیط های سمی و یا داخل انکوباتور  به کار گرفته شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
 • مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پدید می آورد.
 • نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
 • پورت های USB، RS 232 برای اتصال به کامپیوتر و  RS 485 برای استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
9
پمپ تزریق برگشت پذیر PHD ULTRA™ HPSI & PHD ULTRA™ XF با کنترل از راه دور و قابل برنامه ریزی
تمامی این پمپ ها توسط کابل 9 متریRS-485  سیستمی فوق العاده مناسب برای محیط های سمی و یا شرایطی که پمپ می بایست در داخل محفظه ای قرار گیرد، می باشد و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
 • مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پدید می آورد.
 • نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
 • پورت های USB، RS 232 برای اتصال به کامپیوتر و  RS 485 برای استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
10
پمپ تزریق برگشت پذیر استاندارد فقط تزریق HPD 22/2000
این خانواده پمپ بسیار پیشرفته ی هاروارد، کاربردهای متنوعی دارد.
 • قابلیت ارتباطات RS-232 را دارند.
 • با افزودن سینی امکان استفاده از 2، 4 یا تا 10 سرنگ امکان پذیر است.
 • سینی برای سرنگ های میکرولیتری نیز با این پمپ ارائه می گردد.
 • امکان کنترل از راه دور با کابل 9 متری برای مکان هایی که می بایست پمپ و جعبه کنترل از هم جا باشند.