پمپ میکرودیالیز

1
پمپ سرنگ میکرو دیالیز  MA 402
پمپی انعطاف پذیر و دو سرنگه برای فشار های کم بدون پالس مناسب برای آزمایشات میکرودیالیز  و کم جریان دیگر. در صورت نیاز نگهدارنده ویال و گیره ی پروب برای استفاده از پروب میکرودیالیز به همراه پمپ ارائه می گردد.
 • تنظیم شروع و پایان کار و میزان جریان برای هر سرنگ به طور جداگانه امکان پذیر است.
 • پمپ برای سرنگ های 1mL ، 5/2mL و 5mL  با میزان  جریان 1µL/min  و  20µL/min کالیبره شده است.
 • نمایش نرخ جریان در صفحه ی LED
 • امکان اتصال به کامپیوتر از طریق پورت RS-232
2
پمپ سرنگ میکرو دیالیز  MA 4004
پمپی دارای صفحه ی نمایش لمسی با 4 سرنگ، که دامنه وسیعی از میزان فشار مناسب برای میکرو دیالیز را پوشش می دهد.
3
پمپ تزریق برگشت پذیر 11 Elite Nanomite با کنترل از راه دور و قابل برنامه ریزی
 • برنامه ریزی و ذخیره روش های ساده و یا پیچیده به آسانی بدون نیاز به کامپیوتر
 • با جریان مابین  66pl/min و  3.818ml/min
 • با 5 کیلو فشار قابل تنظیم در میزان جریان های مختلف
 • امکان استفاده از سرنگ های  5µl تا  1ml
 • امکان برنامه ریزی های ساده و پیچیده و ذخیره آنها بدون نیاز به کامپیوتر
 • متدپروفایل هایی مانند نرخ ثابت، رمپ، شیب دوتایی و پرشدن اتوماتیک ارائه می شود.
 • وجود تایمر برای تاخیر در شروع کار
 • با صفحه ی LCD لمسی رنگی که کلیه پارامترها را در یک صفحه نمایش می دهد.
 • نمایش دستور العمل ها خطاها و هشدار ها نیز در یک صفحه صورت می گیرد.
4
پمپ تزریق برگشت پذیر استاندارد 11  Pico Plus Elite قابل برنامه ریزی
 • با صفحه نمایش لمسی
 • تک سرنگه و دو سرنگه با استفاده از سینی
 • امکان عملکرد غیر موازی سرنگ ها
 • امکان برنامه ریزی با یا بدون نیاز به کامپیوتر
 • با به کار گیری سرنگ های از 5ul تا 60ml برای تک سرنگه و 0.5ul تا  10ml برای دو سرنگه
 • با جریان ملایم از 54pl/min  تا 11.70ml/min برای دوکاناله و از 0.54pl/min تا  39.77ml برای تک کاناله
 • دارای پورت های USB برای اتصال به کامپیوتر و RS-485  برای اتصال به کنترل کننده از راه دور و استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
 • دارای پدال کنترل موقعیت روشن/خاموش