پمپ فشار ثابت

1
پمپ سرنگ استاندارد PHD ULTRA™™ CP
این پمپ اولین پمپ در نوع خود است که جریان و فشار ثابت ایجاد می کند. اما با افزودن نرم افزار مناسب و ترانسدیوسر/آمپلی فایر با خروجی 0V-10V DC این سیستم توان انتقال مایعات را با فشارهای مختلف تا 500kg   دارد. با استفاده از نرم فزار می توان فشار مورد نیاز را با ±2% خطا کنترل نمود. میزان فشار در مقیاس های mmHg, kPa  و  psi ارائه می شود.
  • عملکرد چند کاناله و قابل اطمینان
  • صفحه نمایش رنگی
  • با تطبیق پذیری بالا، دارای پورتهای USB، RS-232 و RS-485 برای اتصال به سیستم های دیگر
2
پمپ سرنگ استاندارد 4400 PHD ULTRA™™ CP
این پمپ اولین پمپ در نوع خود است که جریان و فشار ثابت ایجاد می کند. اما با افزودن نرم افزار مناسب و ترانسدیوسر/آمپلی فایر با خروجی 0V-10V DC این سیستم توان انتقال مایعات را با فشارهای مختلف تا 500kg   دارد. با استفاده از نرم فزار می توان فشار مورد نیاز را با ±2% خطا کنترل نمود. میزان فشار در مقیاس های mmHg, kPa  و  psi ارائه می شود.
  • عملکرد چند کاناله و قابل اطمینان
  • صفحه نمایش رنگی
  • با تطبیق پذیری بالا، دارای پورتهای USB، RS-232 و RS-485 برای اتصال به سیستم های دیگر