Microfluidics

1
پمپ تزریق برگشت پذیر PHD ULTRA
این پمپ برای استفاده در آزمایشاتی که میزان جریان، حجم مایع و یا زمان تزریق توسط کاربر تعیین می شود، به کار گرفته شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
  • مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پدید می آورد.
  • نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
  • پورت های USB، RS 232 برای اتصال به کامپیوتر و  RS 485 برای استفاده ی زنجیره ای از پمپ ها
2
پمپ فقط تزریق PHD ULTRA با امکان کنترل از راه دور
پمپ فقط تزریق برای استفاده در آزمایشاتی که میزان جریان، حجم مایع و یا زمان تزریق توسط کاربر تعیین می شود. به کار گرفته شده و استاندارد جدیدی در صنعت پمپ سرنگ پدید آورده است:
  • مکانیزم اداره ی مکانیکی بهترین بازدهی را پیدید می آورد.
  • نرم افزار EZ PRO به آسانی سرنگ را برای برنامه های ساده و پیچیده بدون نیاز به کامپیوتر تنظیم نموده و LCD رنگی لمسی، کار با آن را ساده می سازد.
  • پورت های USB، RS 232 و  RS 485 اتصال پمپ را به هر وسیله ای امکان پذیر ساخته و می توان زنجیره ای از آنها تهیه نمود.