سرنگ پمپ سازگار با MRI

1
پمپ سازگار با MRI
مناسب برای مکان MRI و همچنین انتقال دارو در هنگام  MRI . این دستگاه دارای دو سرنگ بوده، از فلز غیر فرومغناطیسی  Nonferromagnetic ساخته شده و دارای اتصال به جعبه کنترل به طول 9 متر است. خاموش و روشن کردن توسط کلید در کنار دستگاه  MRI نیز امکان پذیر است.