تهویه و تصفیه هوا

1
MiniVac Gas Evacuation Unit
دستگاه تخلیه ی گاز  مینی وک

این دستگاه برای تهویه ی گاز بی هوشی در اتاق جراحی  حیوانات کوچک طراحی شده است.

  • اشغال جای کم
  • کاربری آسان
  • میزان جریان قابل تنظیم
  • مناسب برای سیستم های بی هوشی مختلف و کار با انواع فیلترهای متفاوت
24
Fluosorber Filter Cannister
قوطی فیلتر  فلوسربر  

قوطی زغال فعال شده برای جذب گاز هالوژنه

  • به طور مستقل برای تهویه ی غیرفعال یا به همراه MiniVac برای تصفیه ی فعال هوا
  • با وزن1200gr قبل از استفاده و دارای عملکرد مناسب تا وزن 1400gr
  • می تواند تا 200gr ماده بی هوشی را جذب نماید.
  • تست شده با جریان 60LPM برای اطمینان از مقاومت زیر2cmH2O
3
F/Air Filter Canisters
قوطی فیلتر هوای F   

ساده و مقرون به صرفه برای تصفیه گاز بی هوشی. که تا 50gr گاز هالوزنه را از محیط جذب می نماید.

4
Active Scavenger Interface
دستگاه تصفیه ی فعال  

این ماشین بین سیستم های تخلیه دستگاه بی هوشی و وکیوم مرکزی قرار می گیرد و به کاربر اجازه می دهد تا وکیوم را کنترل کرده و از تغییر زیاد میزان جریان هوا که می تواند موجب تخلیه کیسه ی هوا یا افزایش مقاومت شود، جلوگیری کند.