مانیفولدها

1
Anesthetic Manifolds with Multiple Ports
مانیفولد بی هوشی با پورت های متعدد 

این ابزار امکان انجام چند جراحی را با استفاده از یک بخار ساز فراهم می سازد.

  • مقرون به صرفه بوده و استفاده از بیش از یک دستگاه تنفسی را با یک بخارساز امکان پذیر می سازد.
  • در مدل هایی با 4، 6 و 8 پورت که 2، 3 و 4 کانال بی هوشی را ارائه می دهد.
2
Directional Manifolds
مانیفولد جهت دار

این سیستم ابزای عالی برای ساماندهی تیوپ ها و جلوگیری از گره خوردن آنها می باشد. در صورت وجود دو عدد مانیفولد می توان چند دستگاه تنفسی را با یک بخار ساز و یک تصفیه کننده هوا استفاده نمود.