تیوپ، اتصالات و لوازم جانبی

2

Corrugated Plastic Flexible Tubing

خرطومی پلاستیکی

Pneumatic Fittings

Pneumatic Fittings

اتصالات پنوماتیک

Capture2

Tube Clamps

گیره تیوپ

4

Platinum Cured Silicone Tubing

تیوپ سیلیکون

5

(Tygon® Laboratory Tubing (E-3603

تیوپ تایگون

7

Halovet Tube Mounts

پایه تیوپ

6

Respiratory Adapters

آداپتور تنفسی

9

اتصالات برای تیوپ

8

HSE Anesthesia Mask Adapters

آداپتور ماسک بی هوشی

121

Collars

یقه

122

Collars

یقه

11

Clippers

112

Clippers

14

Restrainers

نگهدارنده حیوانات

18

Thickness Gauge

ابزار سنجش ضخامت

16

Rodent Carrying Case

کیف

15

Rodent Containment System

محفظه

102

Animal Handling Gloves  

 دستکش

101

Animal Handling Gloves  

 دستکش

171

Scales

ترازو

172

Scales

ترازو

133

 Identification

ابزار علامت گذاری

132

 Identification

ابزار علامت گذاری

13

 Identification

ابزار علامت گذاری