فورسپس هیستوکلیپ گرم

HL2043
  • دستگاهي براي قالبگيري نمونه
  • داراي كنترل كننده الكتريكي دما
  • داراي دو فورسپس با امكان گرم شدن همزمان
  • داراي سه سايز تويزر tweezer