حمام آب- خشک کن اسلاید HL2500

HL2500
  • مجموعه ای از حمام آب Water Bath، خشک کن اسلاید Slide Dryer و آون Oven
  • مشاهده پارامترهاي مختلف در صفحه نمایش LED
  • امكان تنظيم دما بطور جداگانه برای هر قسمت
  • امكان ذخيره دمای انتخاب شده توسط سیستم حافظه
2
1