حمام آب WB2800

WB2800
  • ساده و اقتصادی برای برش نمونه هاي هیستولوژی
  • دارای روکش تفلون
  • وجود امكان تنظیم و نظارت بر دمای آب و جلوگیری از ايجاد حرارت بيش از حد
  • كنترل دما توسط میکروپروسسور