میکروتوم چرخشی اتوماتیک ARM 3600

arm3600
 • ميكروتومي براي انجام برشهاي روتين و تحقيقاتي
 • امكان تنظيم در چهار نوع دور بر دقيقه، در حالت برش و تريم 55،45،35،25 (دور بر دقيقه)
 • با دو نوع حالت برش دستي و اتوماتيك
 • نمايش اطلاعات زير درصفحه نمایش:
 1. ضخامت برش
 2. ضخامت تریم Trimming
 3. تغییر وضعیت برش/تریم
 4. تعداد بخشی از برشها یا کلیه برشها
 5. حالت تک برشی
 6. حالت برش متناوب

مشخصات كلي:

 • محرک موتوری
 • قابل استفاده از قالبهای پارافین و پلاستیک
 • خاتمه برش و تریم بوسیله سیستم کنترل
 • قفل چرخ دستي در هر حالتی برای امنیت كاربر
 • سینی متحرك ضایعات – دو نوع گیره نمونه براي بلوک استاندارد و یونیورسال
 • دو حالت برش دستی و یا اتوماتیک
 • کلید کنترل سرعت برای کارایی بهتر و دقیق تر
 • کنترل پنل قابل مشاهده
 • شمارنده تعدادي از برشها یا کل برشها
 • نگهدارنده تیغ برای محافظت از انگشتان
 • پدال کنترل
217
23
2