میکروتوم کرایواستات نیمه اتوماتیک MC5000

MC5000
  • روتاري ميكروتم نیمه اتوماتیک
  • ایجاد یخ زدگی در نمونه براي تشخیص سريع نمونه پاتولوژیک
  • با سیستم سرمایش پایدار بسیار دقیق و قابل اعتماد
  • بكارگيري سیستم وکیوم جهت سهولت برش
  • جلوگيري از آلودگي محيط توسط لامپ UVC

اجزاء سیستم :

  • کنترل پنل نمایانگر دما و وضعیت عمومی عملکرد دستگاه
  • کرایوچمبر، محتوي میکروتوم و استپر موتور
  • قلب دستگاه محل سرماساز و محتوي کمپرسور و مخزن پساب مایعات
  • تشكيل بدنه مرکزی دستگاه از اتاقک ایجاد یخ زدگی سریع نمونه و انجام برش
1
2
3