میکروتوم چرخشی اتوماتیک با قابلیت برنامه ریزی ARM3750

ARM3750
ARM3750 lato big_0
ARM3750 keypad big
IMG_0425_0