پمپ درمانی حرارتی Heat Therapy Pump

1
پمپ درمانی حرارتی Heat Therapy Pump

با گرم یا سرد کردن پد پمپ توسط جریان آب. این پمپ دمای بسیار دقیق را ه توسط LED کنترل پنل تنظیم شده فراهم کرده و دمای بدن بیمار را در هنگام جراحی، گرمازدگی و یا تب  در وضعیت مناسب ثابت نگاه می دارد. دستگاه به سرعت گرم شده و ضرف مدت 11 دقیق به دمای مورد نظر می رسد. سرما نیز توسط افزودن آب در مخزن و تنظیم دستگاه در حالت سردکن به سرعت انجام می گیرد.

  • با امکان درمان سرد و یا گرم
  • مدت سیکل کار میتواند تا 20 یا 30 دقیقه و یا به صورت مداوم باشد.
  • دارای اخطار دهنده و قفل کلید
2
Heat Therapy Temperature Pads
پد گرما درمانی

پد درمان به صورت موضعی دمای بدن حیوان را در هنگام جراحی حفظ می کند.

  • مناسب برای حفظ دما پس از جراحی
  • ایجاد دمای موضعی
  • هر دو پد یک بار مصرف و پد معمولی موجود است.