ماسک های بیهوشی

Bain Circuits for Rodents
Bain Circuits for Rodents
مدار Bain برای جوندگان
 • برای خارج کردن CO2 بازدم از سیستم
 • مناسب برای به کارگیری با هر دستگاه بی هوشی جهت عدم استشاق بازدم
Rodent Mask for Bain Circuit
Rodent Mask for Bain Circuit
ماسک جوندگان برای مدار Bain 
HSE Single Arm Anesthesia Masks
HSE Single Arm Anesthesia Masks
ماسک HSE تک بازوی بی هوشی

طراحی شده برای موش سوری و موش صحرایی

 • با دو روش برای ثابت نمودن ماسک، با استفاده از چسب و یا مدل مغناطیسی
 • دارای محور برای تامین و تخلیه ی مطمئن گاز
 • مناسب برای استفاده با زغال های جاذب گاز
 • دارای نگهدارنده سر حیوان توسط دندان های پیشین
HSE Dual Arm Anesthesia Masks
HSE Dual Arm Anesthesia Masks
ماسک HSE دو بازوی بی هوشی

طراحی شده برای موش سوری و موش صحرایی

 • با دو روش برای ثابت نمودن ماسک، با استفاده از چسب و یا مدل مغناطیسی
 • دارای محور برای تامین و تخلیه ی مطمئن گاز
 • مناسب برای استفاده با زغال های جاذب گاز
 • دارای نگهدارنده سر حیوان توسط دندان های پیشین

 

HSE Anesthesia Masks
HSE Anesthesia Masks
ماسک بی هوشی HSE

طراحی شده برای موش سوری و موش صحرایی 

 • با دو روش برای ثابت نمودن ماسک، با استفاده از چسب و یا مدل مغناطیسی
 • دارای محور برای تامین و تخلیه ی مطمئن گاز
 • مناسب برای استفاده با زغال های جاذب گاز
 • دارای نگهدارنده سر حیوان توسط دندان های پیشین
HSE Anesthesia Mask Adapters
HSE Anesthesia Mask Adapters
ماسک بی هوشی HSE

آداپتور زغال جاذب گاز بی هوشی برای انواع سیستم های بی هوشی

HSE Anesthesia Mask for Stereotaxic Instrument
HSE Anesthesia Mask for Stereotaxic Instrument
ماسک بی هوشی HSE برای استریوتکسیک

ماسک موش سوری و موش صحرایی برای مدل های مختلف استریو تکسیک

 • دارای محور برای تامین و تخلیه ی مطمئن گاز
 • مناسب برای استفاده با زغال های جاذب گاز
Bain Circuit Adapter
Bain Circuit Adapter
آداپتور مدار Bain

این نوع آداپتور به دلیل مقاومت کم تنفسی برای حیوانات زیر 5kg استفاده شده که کنترل بهتری را در زمان جراحی پدید می آورد. کیسه ی هوا همواره پر بوده و در صورت نیاز آماده ارائه ی تنفس کمکی به بیمار است.

 • دارای سوپاپ pop-up، کیسه ی هوای یک لیتری، مدار  Bain و فشارسنج
COAX-4 Breathing Device
COAX-4 Breathing Device
دستگاه تنفسی چهار محوره
 • این دستگاه برای ثبوت بی هوشی در جراحی طراحی شده و برای حیوانات کوچک  مناسب است. 
Small Animal Anesthesia Masks
Small Animal Anesthesia Masks
ماسک بی هوشی حیوانات کوچک

این دستگاه جهت ثبوت بی هوشی در جراحی طراحی شده و برای حیوانات کوچک  مناسب است. دارای استوانه ای با یک دیافراگم چاک دار برای قرار دادن پوزه یا منقار حیوان می باشد.