سیستم سنجش فشار خون غیر تهاجمی Non-Invasive Blood Pressure Measurement

Non-Invasive Blood Pressure System for Rodents
سیستم سنجش فشار خون غیر تهاجمی جوندگان Non-Invasive Blood Pressure System for Rodents

با تکنیکی ساده و قابل اطمینان برای اندازه گیری فشار خون و پارامترهای قلبی عروقی جوندگان بدون نیاز به کاتتریزاسیون.

  • قابل اطمینان برای اندازه گیری فشار یک حیوان به طور مکرر
  • خروجی آنالوگ برای ضبط فشار کاف و سیگنال های پالس در کامپیوتر
  • خالی شدن کاف به طور اتوماتیک برای هر حیوان جهت جلوگیری صدمه به دم حیوان
  • پر و خالی شدن کاف به میزان ثابت و به طور اتوماتیک
  • امکان استفاده از یک دستگاه واحد برای موش سوری، موش صحرایی و سگ
  • ارائه ی میزان واقعی (بدون هیچگونه اشتباه در محاسبه)
  •  اطلاعات قابل پیگیری با استفاده از نرم افزار data acquisition
  • پارامترهای اندازه گیری شده در مانیتور دستگاه قابل مشاهده هستند.
Blood Pressure Analysis System for Mouse and Rat (SC1000)
آنالیز کننده فشار خون برای جوندگان کوچک Blood Pressure Analysis System for Mouse and Rat

دستگاه آنالیز فشار خون توسط کاف دم موش سوری و موش صحرایی جهت استفاده برای یک یا دو حیوان به طور همزمان

Blood Pressure Analysis System for Multiple Mice and Rats (MC4000)
دستگاه آنالیز فشار خون برای چند حیوان Blood Pressure Analysis System for Multiple Mice and Rats

دستگاه فشار خون غیر تهاجمی برای اندازه گیری فشار خون چند موش سوری و یا موش صحرایی به طور هم زمان.