پنوموتاچ Pneumotach

Pneumotach Amplifier
آمپلی فایر پنوموتاچ  Pneumotach Amplifier

با اتصال به سیستم پنوموتاچ استاندارد، ابزار مورد نیاز را برای داشتن یک خروجی آنالوگ به تناسب میزان جریان فراهم می سازد. همچنین یک خروجی آنالوگ از سیگنال فشار کمکی مستقل، برای اندازه گیری فشار در هر جای مدار ارائه می دهد.

 • برای استفاده با سیستم های پنوموتاچ دوطرفه ی خطی
 • دارای دو محدوده ی فشار، 70 تا 70cmH2O یا 140 تا 140cmH2O
 • دارای پورت های تنظیم صفر و تقویتی برای هر دو خروجی
 • دارای جک های خروجی آنالوگ BNC شکل
 • نمایش جهت جریان توسط LED
PTM Type HSE Pneumotachometer
پنوموتاچ متر  PTM Type HSE Pneumotachometer

تراندیوسری برای اندازه گیری جریان هوا در جوندگان و دارای فضای مرده کم، که این موضوع باعث تبادل خوب گاز در آزمایشات می شود. PTM در ترکیب با تیوپ سیلیکونی و کانولای حلقی برای آزمون های acute استفاده می گردد. این دستگاه جهت اندازه گیری میزان جریان تنفسی در سیستم شش جدا شده ی موش سوری، موش صحرایی و خوکچه ی هندی نیز به کار گرفته می شود.

 • مناسب برای پنوموتاچ های موش سوری، موش صحرایی و خوکچه ی هندی
 • برای انجام مطالعات “شش جدا شده”
 • فضای مرده ی بسیار کم
 • به خاطر جنس شفاف آن امکان مشاهده ی سریع ترشحات تنفسی در صفحه ی پنوموتاچ را به کاربر می دهد تا اشتباه در اندازه گیری ها را تقلیل دهد.
Pneumotachometers
کنترل کننده ی دما برای پنوموتاچ متر Heater Controller for Pneumotachometer

دارای دو دستگاه کنتر ل کننده ی حرارت برای تنظیم دمای یک یا دو پنوموتاچ متر، کابل بدنه ی گرم کن پنوموتاچ متر به پشت پنل کنترل کننده وصل می شود.

Pneumotachometers
دستگاه پنوموتاچ متر خطی بدون حرارت Linear Pneumotachometer, Non-Heated

نمایشگر این سیستم به کاربر اطمینان می دهد که سیگنال خطی در محدوده ی مناسب میزان جریان بوده و دارای حداقل فضای مرده است.

 • برای استفاده با تراندیوسر فشار دیفرانسیل
Pneumotachometers
دستگاه پنوموتاچ متر خطی با حرارت Linear Pneumotachometer, Heated

نمایشگر این سیستم به کاربر اطمینان می دهد که سیگنال خطی در محدوده ی مناسب میزان جریان بوده و دارای حداقل فضای مرده است.

 • برای استفاده با تراندیوسر فشار متغیر