کیت اتصالات سیستم بی هوشی Anesthesia Connection Kits

کیت اتصالات سیستم بی هوشی

برای اتصال ونتیلاتور به سیستم بی هوشی به کار گرفته می شود.

  • مستقیما” سیستم بی هوشی را برای انتقال هوا به حیوان تیوپ گذاری شده وصل می کند.
  • هوای متراکم را ار مدار خارج کرده تا به ونتیلاتور و یا ریه ی حیوان آسیب نرسد.
  • در اندازه های مختلف و مناسب برای کلیه ی ونتیلاتورها