شیشه

شیشه مویی

Capillary Glass & Filaments

شیشه های مویی و فلامنت ها

انواع لوله های مویی شیشه ای در جنس ها و اندازه های مختلف موجود است که امکان ساخت الکترودهایی بسیار دقیق را پدید می آورد. لوله های مویی در سه نوع کوارتز quartz، بروسیلیکات borosilicate و آلومینوسیلیکات aluminosilicate متناسب با نیاز کاربر ارائه می شود.

 

صیقل با آتش Fire Polishing

لوله های مویی بروسیلیکات و آلومینوسیلیکات با آتش صیقل داده می شوند. که این امر باعث عدم زبری آن شده و به راحتی در دسته قرار می گیرد. همچنین این نوع پولیش تاثیری بر خواص مکانیکی و الکتریکی شیشه نمی گذارد.

 

پیپت های سفارشی

در مواقعی که پیپت مورد نیاز کاربر در بازار موجود ن%D