شیب دهنده WPI

میکروبولر با نور هدایت شده
میکروبولر با نور هدایت شده2

Microbeveler System with Guided Light

میکروبولر با نور هدایت شده

برای نوک های بزرگ تر از 1µm مانند پیپت های میکرو انجکشن طراحی شده و صفحه ی تراش این بولر از لپینگ فیلم lapping film تشکیل شده که در صورت نیاز قابل تعویض است.

  • نور داخلی فایبر اوپتیک برای نوک میکروپیپت
  • ابزار نگهدارنده پیپت در حالت فکوس در حین کار
  • میکروسکوپ استریو زوم  تا 90X
  • دارای سرعت های مختلف و حرکت معکوس

کاربردها:

  • Polishing patch pipettes
  • Pipette tip calibration and microinjection
EDITسیستم میکروالکترود بولر

Microelectrode Beveler System

سیستم میکروالکترود بولر

دارای دیسک شیشه ای اوپتیکالی که با مایع سایش مرطوب شده و با سرعت 60rpm  بر روی میکرو الکترودهای کوچک تر از یک میکرون کار می کند. این دستگاه نوک میکروالکترود شیشه ای پر از محلول را به صورت مایل صیقل داده و تیز می کند تا نفوذ به سلول را آسانتر و حرکت خطی الکترود را ساده تر سازد. در هنگام صیقل مقاومت میکروالکترود توسط اهم متر نظارت می شود. بولر بر روی صفحه ی مغناطیسی دقیق، به طور ثابت نصب شده است که  پشتیبان خوبی برای نمایش میکروپوزیشنر Micropositioner می باشد.

  • اندازه ی نوک بول Bevel میکروالکترود شیشه ای یک میکرون و یا کوچک تر
  • نصب شده بر روی صفحه ی دقیق مغناطیسی
  • کیت شروع کار شامل O رینگ، مایع سایش آلومینا 0.05µm ، فیتیله ی الکترود و فیتیله ی یدکی