استیمولاتورWPI

Stimulators

استیمولاتور

استیمولاتورهای الکتروفیزیولوژی تحقیقاتی دارای جریان ثابت هستند، که به دلایل زیر بر استیمولاتورهای با ولتاژ ثابت ارجحیت دارند:

 1.     جریان کمیتی است که اغلب بافت ها را تحریک می کند.
 2.     الکترود های محرک و برخی بافت ها متناسب با پیشرفت تحریک میل به افزایش مقاومت دارند.

یک استیمولاتور جریان ثابت، تغییر مقاومت را حس کرده و میزان ولتاژ برای جبران جریان تنظیم شده، تنظیم می کند.

ایزولاتور استیمولوس، تحریک القاء شده از زمین را جدا ساخته و ولتاژی جبرانی تا 100V را با نویز بسیار کم ایجاد می کند.

 

Multi-Channel Pulse Generator A300

Multi-Channel Pulse Generator A300

ژنراتور پالس چند کاناله

پالس/”ترین train” ژنراتور/استیمولاتور، پالسمتری دارای دقت فوق العاده در کنترل استاندارد صنعت الکترونیک دیجیتال بوده که شامل یک ژنراتور داخلی، پنج کانال پالس ، دو کانال ادغام و یک کانال خروجی ولتاژ متغیر کم صدا می باشد.

 • کانال خروجی ولتاژمتغیر
 • شامل یک ژنراتور داخلی، پنج کانال پالس ، دو کانال ادغام و یک کانال خروجی ولتاژ متغیر کم صدا

کاربرد:

 • Neuro-electrophysiology
Single Channel Pulse Generator A310

Single Channel Pulse Generator A310

ژنراتور پالس تک کاناله

ژنراتور/استیمولاتور پالس، تکثیر و دقت الکترونیک دیجیتال، را با وضوح بالا  و هماهنگی مستمر با مدار آنالوگ ترکیب می کند. تمام پارامترهای زمانبدی دقیق وارد شده، پتانسیومتر با 10 چرخش و سوئیچ هایی با محدوده ی شش وضعیت است. زمانبندی تا 1% مقدار تنظیمی دقیق می باشد.

 • تولیدکننده پالس تک کاناله با قابلیت train
 • خروجی TTL و ولتاژ متغیر

کاربرد:

 • Electrophysiology

Stimulator Accessories

لوازم جانبی استیمولاتور

دامنه ی وسیعی از لوازم جانبی تجهیزات الکتروفیزیولوژی موجود است.

Dummy Load Resistor Kit

Dummy Load Resistor Kit

کیت رزیستور

Battery Charger A382

Battery Charger A382

شارژر باتری

شارژر سه مرحله ای باتری با امکان شارژ آهسته، سریع و مستمر در وضعیتی امن و جریان کم، که باعث افزایش عمر باتری می شود. بعد از طی مرحله ی مقدماتی، شارژر به طور اتوماتیک به حالت ولتاژ ثابت تغییر وضعیت می دهد و زمانی که شارژ کامل شد به حالت شارژ مستمر trickle-charge تبدیل می شود. وضعیت شارژ باتری توسط یک لامپ LED نمایش داده می شود.

 • شارژر سه مرحله ای باتری: شارژ آهسته، سریع و مستمر
 • افزایش طول عمر باتری بدلیل وضعیت امن و جریان کم
Digital Linear Stimulus Isolator1
Digital Linear Stimulus Isolator2

Digital Linear Stimulus Isolator

ایزولاتور تحریک خطی دیجیتال

 این ایزولاتور با کابل انعطاف پذیری به استیمولاتور وصل شده تا سیگنال های محرک را به صورت دیجیتال دریافت نماید. تعداد هشت ایزاولاتور به استیمولاتور هشت کاناله به طور مجزا وصل می شوند. ایزولیشن بسیار بالایی با استفاده از سیگانال های دیجیتال “کوپلینگ اوپتیکال Optical Coupling” و ایزوله ی گالوانیکی جریان DC منبع تغذیه، به دست می آید. این ایزولاتور را میتوان در نزدیکی تجهیزات آزمایش قرار داد تا اتصال کوتاه باعث ایزولیشن بالا و سیگنال سریع گردد.

این دستگاه در دو وضعیت به کار گرفته می شود: با منبع جریان یا با منبع ولتاژ، در وضعیت استفاده از جریان، جریان خروجی متناسب با نوسان و پولاریتی سیگنال تولید شده توسط استیمولاتور می باشد. در وضعیت استفاده از ولتاژ، ولتاژ خروجی متناسب با نوسان و پولاریتی سیگنال تولید شده توسط استیمولاتور می باشد. دارای دکمه ی تنظیم جریان از nA 100 تا mA 10 و تنظیم ولتاژ از V 10 تا V 100 می باشد. دستگاه دارای سه وضعیت روشن، فعالیت و اخطار می باشد: ابتدا دستگاه روشن شده و سپس فعالیت دریافت سیگنال از استیمولاتور انجام می گیرد و زمانی که بار مقاومت برای جریان و یا ولتاژ مطلوب، بسیار بالا باشد، اخطار خروج از محدوده ی مطلوب ظاهر می گردد.

 • طراحی شده برای استفاده با استیمولاتور دیجیتال
 • ایزولیشن بالا و زمان سریع بالا و پایین رفتن سیگنال
 • دو وضعیت استفاده از جریان و استفاده از ولتاژ
 • طراحی شده برای مطالعات عضله
Linear Stimulus Isolator A395

Linear Stimulus Isolator A395

استیمولاتور ایزولاتور خطی

ایزولاتور استیمولوس برای جریان ثابت طراحی شده زیرا که جریان (نه ولتاژ) بهترین پارامتر پاسخ در تحریک عصب یا عضله می باشد. این دستگاه جریان را از طریق ترمینال خروجی خود توزیع می کند. دامنه ی نوسان با محدوده ی جریان انتخابی و ولتاژ ورودی تعیین می شود. دامنه ی نوسان ثابت بوده و  I x R (بار) از میزان ولتاژ باتری تجاوز نمی کند. نمایشگر LEDs نشان می دهد که آیا I x R به این حد رسیده است. زمانی که دستگاه خارج از محدوده قابل قبول باشد یکی از دو چراغ (+ یا -) بسته به جهت جریان، روشن می گردد. این دستگاه ولتاژی معادل یا بیش از 70V در ترمینال خروجی خود تولید می کند. روشن شدن LEDs نشانگر آن است که جریان زیادی برای بار موجود جاری شده یا مقاومت الکترود داخلی بسیار بالا بوده و یا مسیر مدار الکترود باز است.

 • جریان ثابت از امواج آنالوگ تولید می گردد.
 • دامنه ی نوسان از جریان خروجی،با کنترل ولتاژ می باشد.
 • ولتاژ ورودی از 10V- تا 10V+
 • سه محدوده ی جریان از  100μA تا 10mA
 • تست رزیستور داخلی
 • صفحه ی دیجیتال نشانگر جریان در حال انتقال برای جریان های غیر متغیر در مدت متناسب می باشد.
 • تنظیم افست خروجی در محدوده ی 70V ±
 • امکان انتخاب باتری قابل شارژ NiMH، Alkaline برای سیستم ها

کاربرد:

 • Neuroscience
High Current Stimulus Isolator A385

High Current Stimulus Isolator A385

استیمولاتور ایزولاتور با جریان بالا

این دستگاه یک منبع جریان ایزوله ی اوپتیکالی است که می تواند تا 100mA  از جریان ثابت تک قطبی یا پالس جریان ثابت دوفاز و یا DC  را تولید کند. مدت زمان پالس،  به صورت دستی یا توسط یک فرمان 5V خارجی کنترل می شود. دامنه جریان خروجی توسط یک پتانسیومتر سه رقمی 10 چرخشی تعریف شده است. حداکثر ولتاژ خروجی بین الکترودهای محرک 36V+ است.

برای انتقال دوقطبی، پولاریتی خروجی با هر پالس متوالی که در ورودی ظاهر می شود جابجا گردیده و طول مدت پالس توسط ولتاژ خارجی کنترل می شود. اتصال ورودی از نوع BNC استاندارد بوده و امکان سیگنال TTL را از سیستم دریافت داده ها، فراهم می سازد.

 • جریان ثابت تا 100mA
 • وضعیت تحریک تک قطبی یا دوقطبی
 • اخطار عدم انطباق
 • ورودی اوپتیکالی ایزوله شده
 • پدید آوردنده ی TTL استاندارد
 • وضعیت تست DC
 • 6 باتری قابل شارژ بعنوان منبع تغذیه
 • قبول 36V
 • پولاریتی خروجی و سوئیج روشن/خاموش خروجی

کاربردها:

 • Muscle electrophysiology
 • In vivo/in vitro muscle stimulation
Constant Current Stimulus Isolator A365

Constant Current Stimulus Isolator A365

استیمولاتور ایزولاتور با جریان ثابت

این دستگاه با فرمان های منطقی متداول فعال شده و با هر تولید کننده ی پالس، استیمولاتور یا کامپیوتری کار می کند. سیستم با پالس دوقطبی اتوماتیک برای “شارژ صفر خالص” بر روی نمونه های بیولوژیکی به کار گرفته می شود.

 • جریان ثابت
 • وضعیت تحریک تک قطبی یا دوقطبی
 • اخطار عدم تطابق
 • ورودی اوپتیکالی ایزوله شده
 • پدید آوردنده ی TTL استاندارد
 • وضعیت تست DC
 • منبع تغذیه باتری 9V قابل شارژ یا آلکالاین

کاربردها:

 • Electrophysiology
 • Brain slice stimulation
 • In vivo brain and CNS stimulation
Stimulator-Isolator for Precise Current Delivery

Stimulator/Isolator for Precise Current Delivery

استیمولاتور ایزولاتور برای انتقال دقیق جریان

این سیستم با پالس تک قطبی دارای جریان ثابت تا 10mA  و تولید کننده پالس داخلی می باشد.  تفکیک اوپتیکالی باعث افزایش مصونیت نمونه از حساسیت به نویز می گردد.

 • جریان ثابت تا 10mA با تولید کننده پالس داخلی
 • وضعیت تحریک تک قطبی
 • اخطار عدم انطباق
 • ورودی اوپتیکالی ایزوله شده
 • پدید آوردنده ی TTL
 • وضعیت تست DC
 • سوئیج روشن/خاموش/پولاریتی خروجی
 • 6 باتری قابل شارژ بعنوان منبع تغذیه
 • قبول کمتر از 100V

کاربردها:

 • General purpose brain and CNS electrophysiology
 • Neuro-electrophysiology teaching labs
A362 Battery Charger

A362 Battery Charger

شارژر باتری

شارژر باتری ولتاژ بالای نیکل – کادیوم  استیمولاتورها که لامپ LED روی آن وضعیت شارژ باتری را را نشان می دهد. این دستگاه باتری را در طول یک شب به شارژ کامل می رساند.