سیستم بیهوشی Anesthesia System

1
Tabletop Single Animal Anesthesia Systems
سیستم بی هوشی رومیزی

این سیستم شامل فلومتر، بخارساز، جاذب گاز بی هوشی، ماسک، جعبه ی بی هوشی و شلنگ و رگولاتور اتصال به مخزن گاز اکسیژن.

 • مناسب برای یک موش سوری و یا موش صحرایی
 • دارای جاذب غیر فعال گاز بی هوش
 • دارای بخار ساز برای تبخیر مایع بی هوشی و ترکیب آن با اکسیژن
2
Mobile Anesthesia Systems
سیستم بی هوشی قابل انتقال چرخدار

این سیستم  پرتابل بوده و شامل فلومتر، بخارساز، جاذب گاز بی هوشی، ماسک، اتاقک بی هوشی، شلنگ و رگولاتور اتصال به مخزن گاز اکسیژن و پایه ی چرخدار می باشد.

 • مناسب برای یک موش سوری و یا یک موش صحرایی حیوانات تا 5kg
 • دارای جاذب غیر فعال گاز بی هوشی
 • دارای بخار ساز برای تبخیر مایع بی هوشی و ترکیب آن با اکسیژن
3
Tabletop Anesthesia Systems with MiniVac Active Scavenging
سیستم بی هوشی رومیزی به همراه مکنده ی گاز بی هوشی

این سیستم شامل فلومتر، بخارساز، جاذب گاز بی هوشی، ماسک، اتاقک بی هوشی، شلنگ و رگولاتور اتصال به مخزن گاز اکسیژن و مکنده ی فعال گاز بی هوشی MiniVac می باشد.

 • مناسب برای یک موش سوری و یا یک موش صحرایی
 • دارای جاذب غیر فعال و مکنده ی فعال گاز بی هوش
 • دارای بخار ساز برای تبخیر مایع بی هوشی و ترکیب آن با اکسیژن
 • مناسب برای محیط هایی که درآن تهویه خوب انجام نمی شود.
4
Anesthesia Machines Tabletop Anesthesia Machine
ماشین بی هوشی قابل انتقال

ماشین بی هوشی سبک و پرتابل برای قرار دادن زیر هود، دارای 3 اتصال موازی گاز بوده که می تواند به سه جزء سیستم بی هوشی مانند ماسک، جعبه ی بی هوشی و غیره وصل شود. این دستگاه شامل یک فلومتر، شلنگ سه متری اکسیژن و 3 متر تیوپ است. ارتقاء سیستم به دو فلومتر نیز امکان پذیر است.

 • دارای فلومتر 1LPM تا 4LPM
 • دارای سیستم عدم استشاق بازدم برای حیوانات زیر 5 کیلو
 • دارای سیستم نصب بخار ساز
5
Small Anesthesia Bracket
نگهدارنده سیستم بی هوشی کوچک
 • نگهدارنده بخار ساز به همراه یک یا دو فلومتر
 • با دسته ی مناسب از فلز محکم
 • امکان افزودن پایه
6
Mobile Non-Rebreathing Anesthesia Machine
سیستم بی هوشی قابل انتقال چرخدار

این سیستم  پرتابل و شامل فلومتر و پایه ی چرخدار بوده و دارای 3 اتصال موازی گاز بوده که می تواند به سه جزء سیستم بی هوشی مانند ماسک، جعبه ی بی هوشی و غیره وصل شود. این دستگاه شامل یک فلومتر، شلنگ سه متری اکسیژن و 3 متر تیوپ است. ارتقاء سیستم به دو فلومتر نیز امکان پذیر است.

 • دارای فلومتر 1LPM تا 4LPM
 • دارای سیستم عدم استشاق بازدم برای حیوانات زیر 5 کیلو
 • دارای سیستم نصب بخار ساز
 • دارای سوپاپ فلاش
 • دارای سینی 23cmx18cm
7
Rebreathing Anesthesia Machines
ماشین بی هوشی با سیستم استنشاق مجدد بازدم

دستگاه بی هوشی به همراه یک فلومتر و امکان افزودن فلومتر دیگر، دارای سوپاپ pop-off که باعث هوا رسانی سریع به بیمار می شود. همچنین شامل 3 متر شلنگ اکسیژن، تیوپ مدار Y شکل و یک کیسه ی استشاق 2 لیتری و 3 لیتری است.

 • دارای فلومتر 1LPM تا 4LPM
 • سیستم استشاق مجدد بازدم برای حیوانات زیر 5 کیلو
 • دارای سیستم نصب بخار ساز
 • دارای سوپاپ فلاش
 • دارای جاذب CO2 به اندازه ی 1500ml
 • در دو مدل دیواری و چرخدار
8
Anesthesia Station Rebreathing Machine
ماشین بی هوشی با سیستم استنشاق مجدد بازدم

دستگاه بی هوشی با فضای بسیار زیاد برای تجهیزات و ابزار بیهوشی دارای 3 کشو و یک قفسه و یک پیشخوان از جنس استنلس استیل. با حداکثر 2 فلومتر، همچنین شامل 3 متر شلنگ اکسیژن، تیوپ مدار Y شکل و یک کیسه ی استشاق 2 لیتری و 3 لیتری

 • دارای فلومتر 1LPM تا 4LPM
 • سیستم استشاق مجدد بازدم برای حیوانات زیر 5 کیلو
 • دارای جاذب CO2 به اندازه ی 1500ml
 • دارای سوپاپ pop-off که باعث هوا رسانی سریع به بیمار می شود.
 • دارای سیستم نصب بخار ساز