Pulsatile Blood Pumps

پمپ پرستالتیک خون

Pulsatile Blood Pumps

پمپ پرستالتیک خون

بهترین انتخاب برای مطالعات قلبی عروقی، این دستگاه کاملا پمپاژ قلب را شبیه سازی می کند. بال ولو ball valves قلبی شکل پوشیده شده از پلاستیک سیلیکون و را عبور صاف آن از همولیز hemolysis جلوگیری می کند. فقط مواد داخلی مانند پلاستیک سیلیکون، پلاستیک اکرولیک و PTFE با مایع در تماس هستند. هد پمپ متحرک بوده و می توان آن را جدا نمود و استریل کرد.