آزمون های حرارتی Thermal tests

تیل فلیک Tail Flick

ايجاد حرارت متمرکز براي مطالعه ی اثر داروهاي ضد درد و تفاوت هاي ژنتيكي در حساسيت به دردحرارتي در ميان حيوانات. پرتو قابل مشاهده با امكان تنظیم دقيق شدت گرما و محل آن به دم حیوان تابیده می شود و حرکت ناگهانی دم بعنوان پاسخ تلقی می گردد.

در این دستگاه می توان آزمون را قبل و بعد از دارو هر 5 دقیقه یکبار تکرار کرد.

 • دارای صفحه نمايش دیجیتالي
 • وجود شیار برای تعيين محل دقيق قرار گرفت دم حيوان
 • شروع كار با فشار دكمه و يا كنترل از راه دور
 • قطع حرارت بصورت خودكار برای عدم ایجاد سوختگی
 • نرم افزار SeDaCcom برای انتقال داده ها به  کامپیوتر
Tail Flick Analgesia Meters (Panlab)
Tail Flick Analgesia Meters (Panlab)2
Rodent Holders (Panlab)2
Rodent Holders (Panlab)

هات پلیت Hot Plate

صفحه داغ ایجاد درد در پنجه و دم حیوان برای تحقیقات روی خواص داروهاي ضد درد. سطح دستگاه از آلومینیوم بوده و حرارتی یکسان و ثابت مابین °C45 تا °C62 ایجاد می کند. در این آزمون حرکت دم یا پای حیوان به منزله پاسخ تلقی می گردد.

 • داراي تایمر الکترونیکی
 • داراي پدال براي زمان بندي
 • امكان تنظیم دیجیتالي
 • نرم افزار SeDaCcom برای انتقال داده ها به  کامپیوتر
Hot Plate Analgesia Meter (Panlab)

هات – کولد پلیت Hot-Cold Plate

صفحه داغ و يا سرد برای تحقیقات روي داروهاي ضد درد با تعيين ميزان حساسیت  در مقابل درد ناشی از گرما یا سرماي شديد مابین C°3- تا C°65

 • انجام تست حساسیت به دو محرک سرما و گرما
 • امكان استفاده از نرم افزار براي تعيين رمپ و لوپ دما و ثبت آن (شیب سانتيگراد بر دقيقه نقاط شروع و پایان)
 • کنترل و ثبات درجه حرارت برای سرما و گرما
 • دسترسی سریع جهت تنظیم دما
 • داراي پدال براي زمانبندي
 • ايجاد حرارت يكدست
 • نرم افزار SeDaCcom برای انتقال داده ها به  کامپیوتر
Hot Cold Plate Analgesia Meters (Panlab)

مکان ترجیحی ازنظر دماThermal Place Preference  

این آزمون رفتاری امکان نظارت بر ترجیحات دمایی، آستانه درد و ارزیابی نقش یک ژن به ارث رسیده یا ترکیبی از عوامل را بر  آستانه ی درد فراهم می آورد.

 • نظارت آسان بر دمای ترجیحی محیط و آستانه درد
 • حرکت آزادانه حیوان دقت آزمون را بالا می برد
 • حداقل نیاز به مداخله کاربر بخاطر وجود نرم افزار شناسایی اتوماتیک
 • الگوریتم خاص برای ردیابی فعالیت و تشخیص عبور از مناطق
 • وجود یک پنجره برای همه تنظیمات
 • امکان تغییر دمای سریع بخاطر وجود سیستم الکترونیک پیشرفته و مقاوم
 • امکان افزودن نرم افزار Automatic Detection

پارامترهای قابل اندازه گیری:

 • زمان سپری شده در هر منطقه دمایی (عددی/ درصدی) 
 • زمان ورود به هر منطقه 
 • دمای هر منطقه 
 • زمان فعالیت حیوان (به طور کلی یا در هر منطقه)
 • مسافت طی شده توسط حیوان (در کل یا هر منطقه)
Thermal Place Preference
Thermal Place Preference2

صفحه ی افت تدریجی دما Thermal Gradient  

ابزاری برای تحقیقات دز زمینه ضد دردها  و غربالگری آلودینیا Allodynia (درد ناشی از عدم تحریک گیرنده های درد)، سطح دستگاه دارای شیب ثابت حرارتی در طول خود بوده و حیوان می تواند به طور آزادانه در  این سطح حرکت نماید. نرم افزار مکان با درجه حرارت مطلوب برای حیوان راشناسایی کرده و گزارش می کند.

 • طول سطح دستگاه cm120
 • دما با شیب ثابت از C°4- تاC °65
 • دارای دو مسیر برای موش سوری و یک مسیر برای رت
 • بدون نیاز به دخالت کاربر در آزمون
 • دارای دقت بالا به دلیل حرکت آزادانه حیوان

نرم افزار TGS

محیط آزمون به تا 20 منطقه حرارتی تقسیم می گردد و توسط دوربین، زمان سپری شده در هر منطقه و کل مسیر طی شده را گزارش می شود.

گزارشات با فرمت اکسل، داده های رمزگذاری شده و تصاویر ویدئویی به طور همزمان در حین آزمایش ارائه می گردد.

Thermal Gradient test

پلانتر تست Plantar Test

حرارت از منبع تولید نور به صفحه شیشه ای که حیوانات در محفظه های خود بر روی آن قرار دارند، می تابد. شکست نور توسط آینه ی متصل به دستگاه هدایت و حرارتی به اندازه mm 4×6 در پنجه حیوان به وجود می آورد. این دستگاه در مطالعات داروهای ضد درد استفاده می شود.

 • برای آزمون 12 موش، 6 رت، گربه، خرگوش و…
 • دارای نور قابل مشاهده و امکان تنظیم دقیق آن
 • امکان قطع دستی و اتوماتیک حرارت در صورت عدم عکس العمل حیوان برای جلوگیری از سوختگی
 • کاملا بی صدا جهت بالا بردن دقت آزمون
 • ارتفاع قابل تنظیم سطح شیشه ای
 • امکان جایگزین کردن سطح شیشه ای با المنت تولید حرارت برای یکنواخت سازی و کنترل دما بین C°30 تا C°40 و کوتاه نمودن زمان آزمون
 • تولید دمای تا C°250
 • امکان افزودن نرم افزار