آزمون های مکانیکی Mechanical Tests

تست فشار پنجه و دم Paw & Tail Pressure Meter

آزمون فشار  پا و  یا دم برای تعیین آستانه درد حیوان بکار گرفته میشود. دردی که ناشی از فشار افزایشی یکنواخت بر پنجه و یا دم حیوان است.

  • صفحه نمایش دیجیتالی و پدال کنترل
  • میزان افزایش فشار قابل تنظیم
  • نرم افزار SeDaCom برای انتقال داده ها به  کامپیوتر
Paw and Tail Pressure Meter - Randall Selitto
Paw and Tail Pressure Meter - Randall Selitto2

ون فری الکتریکی (حساسیت سنج) Von Frey

برای اندازه گیری آستانه حساسیت ناشی از تحریک مکانیکی، نوک دستگاه از رشته هایی تشکیل شده که توسط آن کف یکی از پنجه های عقبی حیوان را تحریک نموده که عقب کشیدن به منزله ی پاسخ ثبت می گردد.

  • دارای فلامنت  در سایزهای مختلف متناسب با اندازه حیوان
  • دارای صفحه ی نمایش و پدال
  • نرم افزار افزار BIO-CIS برای ذخیره اطلاعات در کامپیوتر
Electronic Von Frey
Electronic Von Frey2

درد سنج Pincher Test

آلگومتر گاز انبری در مقیاسی خطی با یک فورسپس کالیبره شده به موش و رت، محرک مکانیکی قابل اندازه گیری را القاء می نماید.

  • نوسان کمتر در نتایج به دلیل استرس زایی کمتر
  • اندازه گیری سریع تر و صدمه کمتر به بافت حیوان
  • اندازه گیری دیجیتال با قابلیت ردیابی مترولوجیکال
Pincher Test
Pincher Test2

سیستم SMALGO

سیستمی سریع و دقیق که برای  تشخیص آستانه حساسیت حیوان نسبت به فشار افزایشی طراحی شده است و برای مطالعات درد و بیماری آرتروز بکار گرفته می شود. انگشتی دستگاه دور انگشت شصت یا اشاره کاربر قرار گرفته و به او امکان ایجاد فشار بر زانو و یا ستون فقرات ناحیه­ی کمری را پدید می آورد و با پاسخ حیوان آستانه­ی  فشار در واحد نیوتن روی صفحه دستگاه نمایان میشود. درصورت نیاز میتوان فشار تنظیم شده خاصی را نیز توسط دستگاه به حیوان اعمال نمود.

SMALGO System
SMALGO System2