روتارود Rota Rod

Touchscreen Rota Rod (Panlab)2
Touchscreen Rota Rod (Panlab)

آزمون حفظ تعادل جهت بررسی اثرات مواد مخدر، آسیب مغزی، بیماری های عدم هماهنگی حرکتی و مقاومت در برابر خستگی طراحی شده است

حیوان بر روی استوانه دوار قرار گرفته و میزان توانایی حفظ تعادلش بر روی استوانه اندازه گیری می شود.

  • صفحه نمایش لمسی و تایمر مجزا برای هر خط
  • تشخیص مکانیکی سقوط حیوان
  • سرعت متناوب
  • وجود حالت شتاب ثابت
  • وجود روتارود ترکیبی برای موش سوری و رت
  • نرم افزار SeDaCom