حمله تشنج Cerebral Seizures

HSE-HA Rodent Shocker
شوکر، ایجاد کننده حمله تشنج برای موش سوری و رت، امکان آزمایش روی داروهای ضد تشنج را فراهم می کند
  • دارای دو نوع الکترود برای چشم و گوش      
  • دارای پدال کنترل      
  • طراحی مطمئن برای امنیت کاربر