کنترل قدم Gait Control

Automated Foot Misplacement - Kinetic Weight Bearing Test
Automated Foot Misplacement - Kinetic Weight Bearing Test2

سیستم اتوماتیک جابجا گذاشتن پا  Automated Foot Misplacement

 سیستم ”تحمل وزن متحرک“ روشی جایگزین برای ارائه اطلاعات کمی گام برداشتن در حرکت خودبخودی حیوان است. کفی سنسوردار برای آنالیز حرکات جابجایی طراحی شده است.  تکنولوژی منحصر به فرد Sensor Mat امکان تعیین وزن تحمل شده هر پنجه را مشخص ساخته تا بتوان راه رفتن حیوان را در راهرو ردیابی نمود . همچنین اطلاعاتی در خصوص سرعت، شتاب هر پنجه، آهنگ و الگوی حرکت را نیز ارائه داده تا بتوان هماهنگی راه رفتن و مقایسه هر پنجه با پنجه دیگر، هر قدم با قدم دیگر و میزان وزن تحمل شده در سمت راست یا چپ و جلو یا عقب را نسبت به کل وزن حیوان بررسی نمود. این سیستم ، فیلم برداری ویدئویی از جونده ی در حال حرکت را با فشاری که هر پنجه در هر لحظه بر 4000 یا 6000 سنسور (به تناسب طول راهرو)  وارد می کند، ترکیب می کند.آنالیز به صورت اتوماتیک بوده، در زمان صرفه جویی شده و نتایجی دقیق بدون خطای انسانی ارائه می گردد. راهرو به قفس حیوان منتهی می شود. این سیستم به مطالعه فنوتیپ سیستم عصبی مرکزی پرداخته و در بررسی بیماری هایی مانند ایسکمی سیستم عصبی مرکزی CNS ischemia  ، ، آسیب نخاعی SCI  و آسیب مغزی Neurotrauma ، زوال عقل Neurodegenerative (آلزایمر، هانگیتون و…) استفاده نمود.
Manual Foot Misplacement Corridor (Panlab)
Manual Foot Misplacement Corridor (Panlab)2

راهرو جابجا گذاشتن پا FOOT MISPLACEMENT ORRIDOR

تست راهرو جابجا گذاشتن پا برای ارزیابی هماهنگی و تعادل در راه رفتن حیوانات کوچک آزمایشگاهی طراحی شده، کریدور تست از یک راهرو باریک با دیواره های پلکسی گلاس بی رنگ تشکیل شده که در هر دو سر آن یک قفس پلاستیکی قرار دارد. در کف راهرو میله های متحرکی به شکل نردبان افقی قرار دارد. حیوان در یک انتهای راهرو قرار گرفته و می بایست کل مسیر را بپیماید. استفاده از نردبان افقی امکان مشاهده ی جداگانه پاهای جلویی و عقبی حیوان و شمارش تعداد دفعاتی که پاها در جای صحیح قرار نگرفته اند را فراهم می سازد با برداشتن برخی از میله ها و ایجاد فضای بیشتر مابین آنها تست برای حیوان دشوارتر می شود. ایجاد تغییر در میله ها باعث عدم امکان به خاطر سپردن محل میله ها شده و حیوان نمی تواند با یادگیری ضعف خود را جبران کند. عرض راهرو متناسب با اندازه ی حیوان تغییر می کند تا دور زدن آن را غیرممکن سازد. سیستم را می توان با ردیابی ویدئویی Smart ترکیب نمود و ارزیابی دقیقی از مسیر حرکت، میزان اشتباه گذاشتن پاها و سرعت حیوان در طول آزمون داشت.این تست دارای حساسیت بالا بوده و برای شناسایی دقیق کاهش ظرفیت حرکت حیوان به کار گرفته می شود